historia sztuki

Historia a historia sztuki

Rozpoczynając naukę historii sztuki zastanawiacie się na pewno na ile istotna jest znajomość historii sensu stricto oraz często znienawidzonych przez uczniów dat i przebiegu procesów historycznych.

Przede wszystkim, należy zauważyć, że ucząc się historii sztuki nie uciekniemy od historii. Mimo iż będziemy się skupiać głównie na tym, co dzieje się w sferze artystycznej, musimy nieustannie orientować się w sytuacji polityczno-społecznej danej epoki, ponieważ w zdecydowanej mierze to ona miała wpływ na taki a nie inny temat dzieła, a często i jego formę, np. XVII-wieczna specyfika Flandrii i Niderlandów – region specjalizujący się w handlu i żegludze, co wpłynęło na bogacenie się mieszczaństwa i przyczyniło do popularności portretu mieszczańskiego – prywatnego i zbiorowego.

 
Rembrandt van Rijn - Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632

Rembrandt van Rijn – Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632

.
Zwłaszcza w okresie od starożytności do końca wieku XVIII należy również zwracać uwagę na władców i hierarchów kościelnych, którzy często stawali się fundatorami wybitnych dzieł i sprawowali mecenat nad artystami. W tym wypadku najlepiej wypracować metodę automatycznych skojarzeń: Michał Anioł – Medyceusze, papież Juliusz II, Peter Paul Rubens – Maria Medycejska.
.
Michał Anioł Buonarotti - Mojżesz, 1513-1515

Michał Anioł Buonarotti – Mojżesz, 1513-1515

.
Drugą istotną sferą jest właśnie tematyka poszczególnych dzieł, często mająca na celu upamiętnienie ważnego wydarzenia historycznego etc. W wypadku ważnych realizacji nie wystarczy wiedzieć, że np. tkanina z Bayeux przedstawia średniowieczną bitwę, arkusze maturalne często wymagają, aby podać dokładnie, że chodzi o bitwę pod Hastings z 1066 r., podobnie np. w kwestii starożytnych pomników historycznych (kolumny i łuki triumfalne) lub malarstwa rodzimego Jana Matejki.
.
Tkanina z Bayeux przypisywana królowej Matyldzie (fragment)

Tkanina z Bayeux przypisywana królowej Matyldzie (fragment)

.
Mam nadzieję, że dzięki powyższym radom będzie Wam łatwiej odróżnić fakty historyczne szczególnie istotne z punktu widzenia matury z historii sztuki i te, które można potraktować raczej jako dodatkowe.
.
.
HISTORIA SZTUKI MATURA VADEMECUM KOMPENDIUM REPETYTORIUM TESTY
.
.
.
.