mapa historia sztuki polskiej

Mapa sztuki polskiej XX wieku

Z Waszej aktywności na facebookowej stronie bloga wynika, że to właśnie mapy myśli cieszą się największym zainteresowaniem! Zapewne dlatego, że pozwalają na szybkie i przystępne usystematyzowanie wiedzy z historii sztuki. Czas więc na kolejną, tym razem poświęconą sztuce polskiej dwudziestego wieku. Przygotowanie tego typu mapy jest oczywiście wyzwaniem jeszcze większym niż w przypadku mapowania sztuki nowoczesnej i współczesnej na świecie. Siłą rzeczy, należy dokonać pewnego wyboru i zdecydować o tym kogo wyróżnić jako postać istotną czy wręcz emblematyczną dla danej grupy, nurtu lub formy wypowiedzi artystycznej.
 .
Oto krótka instrukcja jak czytać tę mapę:
Przede wszystkim starałam się położyć nacisk na tendencje i grupy artystyczne, których rozkwit można zaobserwować głównie w pierwszej połowie XX wieku. Ich znajomość i umiejętność połączenia z konkretnymi artystami (zwłaszcza dwoma-trzema głównymi przedstawicielami) jest bardzo ważna w kontekście egzaminu maturalnego.
.
W kilku przypadkach wyszczególniłam artystów, którzy należą do danego ugrupowania, ale jednocześnie znacznie się wyróżniają, np. z uwagi na ekscesywną wręcz kreatywność i różnorodność jak miało to miejsce w przypadku Witkacego – artysta należał do grupy Formistów, ale jego zainteresowania twórcze i przedsięwzięcia typu Firma Portretowa czy eksperymenty fotograficzne wykraczały znacznie poza kadr programowej działalności tego ugrupowania. Inny przykład to Andrzej Wróblewski, jego wczesna twórczość łączona jest z estetyką realizmu socjalistycznego, ale z czasem oddala się ona coraz bardziej w kierunku abstrakcji i czyni z niego artystę łamiącego schematy, trudnego do ostatecznego zaklasyfikowania. Eugeniusz Zak z kolei był związany z grupą Rytm, ale z uwagi na jego studia i długie pobyty w Paryżu należy jednocześnie do tzw. École de Paris o czym również nie należy zapominać.
.
Natomiast wśród artystów reprezentujących sztukę ostatnich dziesięcioleci XX wieku można zaobserwować dużo większy indywidualizm. Na mapie znalazło się więc kilka najważniejszych nazwisk, które każdy maturzysta powinien sobie przyswoić.
.
Sztuka polska XX wieku - mapa myśli ARTHOLIC

Sztuka polska XX wieku – mapa myśli

.
Owocnej nauki z nową mapą! Teraz nie macie już wymówki, aby odkładać powtórki ze sztuki współczesnej na później!
.
 /
HISTORIA SZTUKI MATURA VADEMECUM KOMPENDIUM REPETYTORIUM TESTY
.
.
.
.